Actualització: 01/12/2021

Aquells espais que per accedir-hi, caldrà mostrar el passaport covid que acrediti que està vaccinat, té immunitat natural o s’ha fet una prova diagnòstica que és negativa, son:

Àmbit esportiu

Mesures a seguir:

 • Per accedir als gimnasos cal presentar el certificat COVID digital. 
 • En les instal·lacions i els equipaments esportius s’ha de garantir una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.
 • En els vestidors s’ha de garantir específicament la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d’instal·lacions tèrmiques d’edificis. Es recomana el compliment de les condicions de ventilació reforçada.
 • Les activitats grupals en espais tancats es poden dur a terme sempre que, excepte en les piscines, es puguin desenvolupar amb mascareta.
 • No es troben afectats per aquestes limitacions els centres de tecnificació i rendiment esportius, tant de titularitat pública com privada, així com les instal·lacions i equipaments esportius que hagin d’acollir entrenaments i competició professional, estatal i internacional.

Competicions esportives

 • S’ha de garantir la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d’instal·lacions tèrmiques d’edificis.
 • Es recomana el compliment les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades.
 • S’ha de garantir el compliment de les mesures organitzatives de control d’aglomeracions. 

Àmbit de l’hostaleria i restauració

 • Per accedir a l’interior cal presentar el certificat COVID digital. 
 • Els establiments han de designar personal per al control d’accessos encarregat de fer la comprovació dels certificats a través de verificacovid.gencat.cat.
 • Es permet el consum en barra, amb una separació interpersonal d’1,50 metres.
 • No hi ha límit de persones per taula ni mínim de distància entre taules.
 • Horari: l’habitual del sector, fins a les 2.30h com a màxim i 30 minuts afegits els divendres, dissabtes i vetlla de festius).

Més informació: Canal Salut – GENCAT