Una manipulació inadequada de les armes de foc representa un perill per al propietari i totes les persones que l’envolten.

 SIGUI RESPONSABLE !!!

Sigui conscient que té una responsabilitat amb si mateix i amb els que l’envolten.

– REGLES BÀSIQUES DE SEGURETAT.

 • No confieu en els mecanismes de seguretat de la vostra armaTracteu sempre l’arma com si estigués carregada i preparada per disparar.

 • Mai apunteu amb la vostra arma de foc fins que no tingueu intenció de dispararmantingueu sempre la boca del canó apuntant lluny de qualsevol persona i en una direcció segura.

 • Comproveu sempre que el canó estigui lliure d’obstruccionsUtilitzar només munició del tipus apropiat a l’arma que estigueu utilitzant.

 • ​​Mai dispareu contra una superfície dura. Assegureu-vos que el final de la trajectòria de la balasigui contra una superfície segura.

 • Mai prengui begudes alcohòliques o drogues abans o durant el tir.

 • Mai deixi la seva arma desatesa fins que aquesta estigui descarregada i assegurada de manejos inadequats.

 •  Les armes només podran ser usades en els llocs de tir habilitats a aquest efecteestant prohibit el seu maneig o exhibició en qualsevol altre lloc del recinte esportiu.

 • No accepti mai la paraula de ningú que li digui que l’arma està descarregada quan la rebi d’ell  comprovi voste mateix que no estigui carregada.   

  ABANS DE DISPARAR QUALSEVOL ARMA.
 • ​Comproveu l’estat de l’arma.
 • Comproveu que l’arma estigui neta i funcioni suaument.
 • No utilitzeu una arma bruta o mullada, o​​ excessivament oliada o greixada. Una arma bruta pot arribar a ser perillosa quan dispara.
 • Sempre manipuli amb responsabilitat una arma de foc.
 • ​Acostumem-nos a seguir sempre totes les precaucions de seguretat.​​​​​​​​​​​​​