Els tràmits de renovació es poden realitzar a través de la sede electrònica de la Guadia Civil a:

Adjuntem informació de la intervenció d’armes de la Guardia Civil, un tríptic en format PDF, comunicant que per les gestions a realizar ( solicituts, renovacions ) s’haurà de demanar cita prèvia ( com el dni ).