El Club disposa de 45 llocs de tir: 14 dels quals de 25 metres i els 31 restants mixtes de 25/50 metres. D’aquests, hi ha 25 llocs condicionats per a la pràctica de competició BR-50.

La zona de tir disposa de calefacció de gas natural, per als mesos d’hivern.

El Club disposa a més d’una galeria tancada per al tir amb aire comprimit de 25 llocs de tir.

aire.jpg

aire2.jpg